+386 31 343 014

Projekti

InDEAL

Izzvana s podnebnimi spremembami in skupaj s potrebo po zagotovitvi trajnostne gospodarske rasti in socialne kohezije mora Evropa doseči resnično energetsko revolucijo, da bo spremenila današnje nevzdržne trende in izpolnila ambiciozna politična pričakovanja. Za zagotovitev takšne preobrazbe je ključen racionalen, dosleden in daljnoviden pristop k ogrevanju in hlajenju.

V tej smeri morajo biti sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja bolj učinkoviti, inteligentni in cenejši. Projekt InDeal ponuja inovativno platformo, ki zagotavlja ustreznejšo porazdelitev ogrevanja in hlajenja med stavbami omrežja tako, da:

  • Zbira podatke o porabi energije v realnem času s pomočjo umetne inteligence
  • Ugotavlja in ocenjuje potrebe stavb (priključenih na omrežje) po ogrevanju in hlajenju glede na njihovo energetsko učinkovitost, porabo energije in vrsto stavbe
  • Potrebe po ogrevanju in hlajenju se avtomatsko regulirajo glede na kratkoročno in dolgoročno vremensko napoved  
  • Spremljanje in nadzoruje ravni energije, shranjene v omrežnih zalogovnikih in podpostajah
  • 24-urno spremljanje sistema daljinskega ogrevanja in hlajenja s pomočjo centralne nadzorne platforme in
  • omogoča zmanjšanje toplotnih izgub z novimi rešitvami za oblikovanje cevi in ​​inovativnimi izolacijskimi materiali.

Cilj InDeala je spremeniti sedanji sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja v nov avtomatiziran sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja na naslednjo stopnjo, ki bo zagotovila povečanje celotne energetske učinkovitosti sistemov, da bi dosegli optimalno porazdelitev potreb po ogrevalni in hladilni energiji. InDeal pomembno prispeva k širši uporabi inteligentnih sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja ter integraciji obnovljivih virov, odpadkov in skladiščenja energije.

Vrednost projekta: 1.992.726,00 EUR